Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact
Wat is Dyslexie?
Dyslexie is een onzichtbare handicap. Deze handicap wordt in het basis- en voortgezet onderwijs helaas te vaak niet onderkend. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor dyslectische kinderen zelf, voor hun ouders/verzorgers en voor het onderwijzend personeel.
Dyslexie betekent: “Ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling”. Dyslectici hebben, zelfs als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Ook hebben zij moeite met het leren lezen en spellen in de moderne vreemde talen. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie; het komt ook voor bij normale of zelfs hoge intelligentie.
(Bron: Stichting Dyslexie Fonds)

Dyslexie
Balans
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen, ondersteunt en bevordert onderlinge contacten.

OCG - DyslexieSupport
Specialisten in dyslexie met een scherp oog voor de mogelijkheid van het kind en (jong-)volwassene.

Woortblind
De vereniging Woortblind behartigt de belangen van mensen met dyslexie en hun direct betrokkenen. Balansdigitaal nieuws  
De Staat van het Onderwijs volgens ouders
De inspectie van het Onderwijs heeft te weinig oog voor de kansenongelijkheid die ontstaat doordat kinderen met ontwikkelingsproblemen op school niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Rechtszaak moet uitwijzen of ouders nog inbreng hebben
Sinds 2014 meent het ministerie van OC&W dat stichting Ouders en Onderwijs dé vertegenwoordiger is van alle ouders. Opvallend is dat deze stichting volledig is gesubsidieerd door het betreffende ministerie. Verschillende vertegenwoordigers van ouderorganisaties, waaronder Oudervereniging Balans, vragen zich al geruime tijd oprecht af of deze partij zich wel kritisch kán opstellen tegenover zijn subsidieverstrekker.

College Rechten van de Mens: ?School heeft Kubo niet gediscrimineerd?
De reguliere Utrechtse Prof. Kohnstammschool heeft een jongen met Downsyndroom niet gediscrimineerd door hem te verwijderen. De school heeft voldoende aanpassingen gedaan en heeft zichzelf terecht handelingsverlegen verklaard.


Gesponsorde links

Dyslexie
Steunpunt Dyslexie
Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn belangrijk.
Het Steunpunt Dyslexie geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.

Stichting Taalhulp
Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen (dyslexie) bij kinderen en volwassenen.

Axistive.com
Op deze site vindt u nieuws en een groot aantal artikelen over speciale computeroplossingen voor chronische ziekte of beperking. U kunt dan denken aan nieuwe aansturing van de computer, mobiliteitsbevorderende producten of nieuwe regelingen om deze hulpmiddelen aan te schaffen.


Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden