Veiligheidsrisico’s in een fabriek, wat jij moet weten als werkgever zijnde

28 juni 2024
by
Joep

Veiligheid op de werkvloer is van groot belang in elke fabriek. Werknemers moeten beschermd worden tegen mogelijke gevaren die kunnen leiden tot ongelukken, verwondingen of zelfs dodelijke ongevallen! In deze blog loop ik je door de mogelijke gevaren in zo’n fabriek en hoe jij als werkgever je werknemers kan beschermen.

Gevaren van machines

In een fabriek zijn er vaak veel machines die gebruikt worden voor productie. Deze machines kunnen verschillende gevaren met zich meebrengen, zoals bewegende onderdelen, scherpe randen en hoge temperaturen. Het is belangrijk dat werknemers goed getraind zijn in het gebruik van deze machines. Ze moeten weten hoe ze de machines veilig kunnen bedienen en wat te doen in geval van een storing. Het is dus aan jou als werkgever om hun hier de juiste tools voor te geven, een voorbeeld van een bedrijf wat hier mee kan helpen is de ViB Fabriek. Mocht je inspiratie nodig hebben raad ik aan om hier even langs te gaan.

Daarnaast moeten alle machines voorzien zijn van de juiste veiligheidsvoorzieningen, zoals beschermkappen en noodstoppen. Regelmatige inspecties en onderhoud van de machines kunnen helpen om problemen vroegtijdig te signaleren en te verhelpen! Je hebt in principe hierbij twee keuzes:

  • Laat dit doen door een shift-lead, die hier wel de juiste certificeringen voor nodig heeft
  • Laat dit doen door een risicomanager, welke wel weer een extra FTE kost

Waarom gevaarlijke stoffen in een fabriek veiligheidsrisico’s met zich meebrengen

In veel fabrieken wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, gassen en stoffen die kunnen ontbranden. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers als ze niet op de juiste manier worden behandeld, denk bijvoorbeeld aan het schandaal rondom loodverf van midden 2000. Hier was niet de juiste veiligheidsinformatie doorgegeven met catastrofale gevolgen. Het is belangrijk dat alle gevaarlijke stoffen goed gelabeld zijn en dat er duidelijke instructies zijn voor het gebruik ervan, dit doet men via veiligheidsinformatiebladen. Wil je weten hoe je die kan opstellen? Lees dan hier meer over veiligheidsinformatiebladen!

Werknemers moeten beschermende kleding dragen (denk aan maskers, handschoenen, stalen neuzen etc.) om zichzelf te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties. Ook moeten er noodprocedures zijn voor het geval er een ongeluk gebeurt. Anders ben jij dadelijk als werkgever verantwoordelijk voor de medewerkers die in de ziektewet terecht komen!

Fysieke veiligheid en ergonomie

Werken in een fabriek kan fysiek veeleisend zijn. Werknemers moeten vaak zware lasten tillen, langdurig staan of repetitieve bewegingen maken. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten zoals rugpijn, spierblessures en gewrichtsproblemen. Ook hierbij kan iemand langdurig ziek worden en in die eerder genoemde ziektewet terechtkomen.

Om deze risico’s te verminderen, is het belangrijk om te zorgen voor een ergonomische werkplek. Dit betekent dat werkstations zo ingericht moeten zijn dat ze de lichamelijke belasting minimaliseren. Onderschat ook niet hoe belangrijk dit is voor de mensen die een kantoorbaan hebben in een fabriek (een staand bureau kan wonderen doen). Ook moeten werknemers getraind worden in de juiste tiltechnieken en regelmatig pauzes nemen om overbelasting te voorkomen!

Brand- en explosiegevaar

Brand- en explosiegevaar is een serieus risico in fabrieken, vooral wanneer er met brandbare stoffen wordt gewerkt. Het is van groot belang dat er adequate brandpreventiemaatregelen zijn, zoals brandblussers, sprinklerinstallaties en goed functionerende rookmelders.

Werknemers moeten op de hoogte zijn van de brandveiligheidsprocedures en regelmatig deelnemen aan ontruimingsoefeningen. Daarnaast moeten alle elektrische installaties en apparatuur regelmatig geïnspecteerd worden om kortsluiting en andere oorzaken van brand te voorkomen.

Psychosociale risico’s

Naast fysieke risico’s zijn er ook psychosociale risico’s in een fabriek. Hoge werkdruk, lange werktijden en een gebrek aan sociale ondersteuning kunnen leiden tot stress en mentale gezondheidsproblemen bij werknemers! Je hoort steeds vaker dat mensen een burn-out krijgen als gevolg van die psychosociale problemen. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de mentale gezondheid van werknemers en dat er maatregelen genomen worden om stress te verminderen. Elk persoon is ook anders, wellicht is het een idee om een DISC-test te doen. Over die test heb ik hier meer geschreven, doe er je voordeel mee!

Wat hebben we geleerd?

Veiligheid in een fabriek is een complex onderwerp dat verder gaat dan iemand een veilig paar schoenen geven. Uiteindelijk zijn dit de hoofdlijnen waar je op moet letten:

  • Besteed aandacht aan de gevaren van machines
  • Handel juist met gevaarlijke stoffen, een kleine misstap kan catastrofaal zijn
  • Een goede ergonomie zorgt voor een betere bedrijfseconomie
  • Zorg voor een goede brandveiligheid, vooral gezien punt 2 in dit lijstje
  • Risico’s zijn meer dan alleen fysiek, vraag eens aan je werknemers hoe het met ze gaat

Doe je dit? Dan ben je al mijlenver voor op menig van je concurrenten. Een fabriek met minder veiligheidsrisico’s is een veilige werkplek en een veilige werkplek is een goede werkplek!

Rense
Rense

Ik ben Rense, een journalist met een passie voor media en het laatste nieuws. Ik ben begonnen als een freelance journalist en heb sindsdien een aantal artikelen voor verschillende kranten geschreven, waaronder een paar voor de krant waar ik nu voor werk. Ik schrijf over een scala aan onderwerpen, zoals politiek, technologie, entertainment en cultuur. Ik schrijf ook regelmatig stukken over hoe de media onze samenleving beïnvloeden. Ik houd ervan om nieuwe ideeën en perspectieven te verkennen en deze vervolgens te delen met mijn lezers. Ik ben dan ook erg trots op de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de mediawereld.