5 trends in de brandveiligheid die je terugvindt in de media

4 juni 2024
by
Joep

Brandveiligheid is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Brandveiligheid omvat alle maatregelen en procedures die worden genomen om branden te voorkomen, detecteren en bestrijden. Het doel is om risico’s te minimaliseren en de schade in geval van brand te beperken. In dit artikel duiken we daarom eens in de ontwikkelingen en trends op het gebied van brandveiligheid, zoals je hiervan hoort in de media.

Wetten en regels veranderen continu

De Nederlandse regering verandert de wet- en regelgeving continu. Wat op technisch gebied moet gebeuren, wordt nu meer en meer neergepend in doelvoorschriften en middelvoorschriften. Eerstgenoemde worden beter verwoord, waardoor er ruimte is voor vernieuwing en het toepassen van de middelvoorschriften. Het behoud van een brandveilige omgeving komt hierbij bij de branche te liggen.

Brandbeveiligingsbenadering op basis van risico’s

Bij doelvoorschriften hoort een goede risicobeoordeling. Waar het voorheen de visie was om te kijken naar de brandeffecten, wordt er nu meer gelet op de kans op een brand. De brandveiligheid wordt kortom op basis van de aanwezige risico’s beoordeeld. Dit wordt onderverdeeld in de risico’s:

  • Kleine kans, maar groot effect
  • Grote kans en groot effect
  • Kleine kans en klein effect
  • Grote kans, maar klein effect

Het doel van deze visie gebaseerd op risico’s is meer inzicht te krijgen in het nut en de noodzaak van voorzieningen.

brandveiligheidsbenadering

Nadelen isoleren

Het is een algemene trend dat mensen steeds vaker energieleveranciers vergelijken om te kijken of ze geld kunnen besparen. Vanwege energiebesparingen worden ook duurzame maatregelen als isolatie in huis toegepast. Ofschoon steeds meer mensen isolatie aanbrengen om energiezuiniger te gaan leven, weten velen niet dat de kans op brand hierdoor kan toenemen. Door het isoleren van je woning ontstaat er namelijk een betere luchtdichtheid, die bij brand niet bevorderlijk is. Het risico op een gesmoorde brand neemt bijvoorbeeld toe.

Nadelen kunststof meubilair

Een tweede nadelige trend op het gebied van brandveiligheid wordt gevormd door het gebruik van kunststof meubels en accessoires. Dit leidt vaak tot giftigere rook bij brand. Bovendien zorgt kunststof in goed geïsoleerde woningen er nog voor dat die giftige rook nog giftiger wordt, aangezien hij nergens heen kan. De kans op een veilige evacuatie en inzet van brandweerpersoneel is hierdoor lager.

Toenemende vergrijzing

De steeds ouder wordende bevolking die nog thuis woont, vormt ook een nare trend op het gebied van brandveiligheid. Het beleid in de ouderenzorg zorgt er met name voor dat mensen langer thuis blijven wonen en minder zelfredzaam zijn. Woningbranden komen daarom in deze leeftijdscategorie veel voor. Bovendien wonen senioren vaker samen in woongebouwen, die zich kenmerken door onvoldoende brandveiligheid met betrekking tot de eisen van de senioren. De brandveiligheid in deze categorie zal meer afgestemd moeten worden op deze bevolkingsgroep.

Veranderde visie van de brandweer

Niet alleen de algemene visie is veranderd, maar ook de brandweer wil meer doen aan brandpreventie en repressieve brandbestrijding vernieuwen. De brandweer zet dientengevolge meer in op brandveilig leven onder het motto van voorkomen is beter dan genezen. Wat betreft de repressieve brandbestrijding wordt iedere keer een inschatting gemaakt van de inzettactiek en inzetstrategie.

Rense
Rense

Ik ben Rense, een journalist met een passie voor media en het laatste nieuws. Ik ben begonnen als een freelance journalist en heb sindsdien een aantal artikelen voor verschillende kranten geschreven, waaronder een paar voor de krant waar ik nu voor werk. Ik schrijf over een scala aan onderwerpen, zoals politiek, technologie, entertainment en cultuur. Ik schrijf ook regelmatig stukken over hoe de media onze samenleving beïnvloeden. Ik houd ervan om nieuwe ideeën en perspectieven te verkennen en deze vervolgens te delen met mijn lezers. Ik ben dan ook erg trots op de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de mediawereld.