Harrie de Kat kan gedachten lezen
Home Harrie is een heel intelligente kat. Hij kan gedachten lezen!

Denk je dat dat niet kan?

  1. Kies een getal van 2 cijfers (bijv. 28).
  2. Tel de twee cijfers bij elkaar op (2+8=10).
  3. Trek de uitkomst af van het getal (28-10=18).
  4. Onthoud de uitkomst (18).
  5. Ga verder