Elk bestand op de webserver heeft bepaalde 'rechten-instellingen' (permissies). Via deze rechten kan
worden bepaald wie er toegang heeft tot het bestand, wie het mag wijzigen en wie het mag uitvoeren.
De rechten zijn ingedeeld in 3 groepen: Owner (De eigenaar van het bestand), Group (De groep waar de
eigenaar toe behoort), en Other (Overige users).


Chmod calculator
Permission Owner Group Other
Read
Write
Execute


Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden of hoger op de lijst?


HOME