Landelijk

Regionaal

Economisch

Sport

Kunst & cultuur

Wetenschap

ICT


Google
Deze site Web


 Mr. Online  
Het aandeelhoudersgeschil: een giftige cocktail

Het oplossen van geschil waarbij aandeelhouders betrokken zijn is een hels karwei. Daarover bestond eensgezindheid tijdens de bijeenkomst ?Oplossen van aandeelhoudersgeschillen? op donderdag 21 september in het auditorium van Nauta Dutilh in Amsterdam. De strijdende partijen in een aandelenruzie, of het nu kijvende broers en zussen zijn of activistische aandeelhouders ŗ la AkzoNobels kwelgeest Elliot, kunnen jarenlang juridisch bakkeleien. Een forse kluif voor rechters, advocaten en mediators.

Wrok

Afgaande op uitlatingen van de congresdeelnemers hebben we hier te maken met een giftige cocktail van zakelijke belangen en contraproductieve emoties als wrok, jaloezie en hebzucht. Alle deelnemers aan het symposium zagen de oplossing in de driehoek rechtspraak, mediation en advocatuur.

Ook over de oorzaken van die aandeelhoudersruzies waren panelleden Gijs Makkink (voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam), Mijke Sinnighe Damstť (advocaat Loyens & Loeff), Saskia Reuling (registermediator bij ReulingSchutte) en Geert Raaijmakers (advocaat bij NautaDutilh en hoogleraar ondernemingsrecht aan de VU) het opvallend eens. Aandeelhouders regelen hun zaken soms zo dat er wel ruzie van můet komen. Ook zijn er bij die conflicten steevast partijen betrokken die vinden dat ze heel veel bijdragen aan het resultaat van de onderneming, terwijl de tegenpartij de kantjes er vanaf loopt. Soms is er sprake van onvervalste kwade trouw, en ook zijn er ? vooral uit de VS afkomstige ? partijen die een juridisch conflict zien als een strategisch middel om een businesscase door te duwen. Tel daar de onduidelijke verwachtingen en dito bevoegdheden bij op en een loopgravenoorlog is onvermijdelijk.

Andere lading

Vaak moet de rechter dan uitkomst brengen. Die kan dat doen, zei Gijs Makkink, door te vragen naar de achtergrond van het conflict. Door te benoemen dat vechtende aandeelhouders broer en zus zijn, wat een heel andere lading aan een zaak geeft. Door een goede dialoog te voeren met de partijen. Dat kan de Ondernemingskamer, anders dan de gewone rechter, ook buiten de zitting om doen. Maar de gereedschapskist van de Ondernemingskamer kent ook zijn beperkingen. Want als het gaat om oplossingen gaat, komt vaak toch de ?gewone? civiele rechter aan bod.

Hoe dan ook moet de rechter een grote rol spelen, vindt Makkink. ?Een goede rechtspraak is een voorwaarde voor buitengerechtelijke geschiloplossing.? Dat vindt Mijke Sinnighe Damstť ook: ?Soms moeten partijen een tik van de rechter krijgen om ze weer in beweging te krijgen.?

Gedwongen verkoop

Zij vindt het jammer dat gedwongen verkoop of uitkoop van aandelen niet mogelijk is bij de Ondernemingskamer. Sinnighe Damstť ziet wel heil in een mediation naar Amerikaans voorbeeld. ?Veel dwingender.? Geert Raaijmakers pleitte voor meer dialoog binnen de ondernemingen, met Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen die zelf het voortouw nemen bij zelfreflectie.

Volgens registermediator Saskia Reuling wortelen veel zakelijke conflicten in gebrek aan waardering en erkenning. De taak van de mediator is om de belangen achter het conflict in kaart te brengen, meent Reuling. De werkwijze van advocaten werkt daarbij volgens haar soms averechts. ?Ze kunnen wel dingen oplossen, maar zien vaak niet wat het effect is op persoonlijke verhoudingen. Een goedbedoelde brief gooit dan olie op het vuur.?

Pijn

Op de vraag vanuit de zaal of mediation ook kan slagen als partijen geen zin hebben, antwoordde ze: ?Partijen hebben nooit zin. Ze worden gestuurd door de rechter of de advocaat. Ze zien op tegen de confrontatie, maar ze hebben ook pijn van hun conflict. Ook in een zaak die vastzit, kun je als mediator veel doen.?

Een wespennest dus, die aandeelhoudergeschillen. Tijdens een tot nadenken stemmend intermezzo gaf Gijs Scholten van Aschat een voordracht uit ?De Koopman van VenetiŽ? ten beste. Uit Shakespeares meesterwerk citeerde de acteur: ?Genade kan niet afgedwongen worden, zij daalt als zachte regen uit de hemel neer.? Heel toepasselijk voor mediation, vond Scholten van Aschat. De zaal gaf hem een groot applaus, maar je zag mensen op dit symposium van de Vereniging Zakelijke Mediation denken: ?Als het zo makkelijk was?.?

Het bericht Het aandeelhoudersgeschil: een giftige cocktail verscheen eerst op Mr. Online.


Advocaten dj Martin Garrix: einde aan misstanden

Eindelijk duidelijkheid in de zaak van dj Martin Garrix (21) tegen zijn voormalig management MAS (Music All Stars) en platenmaatschappij Spinnin? Records. De kwestie loopt sinds 2015. Woensdag oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat alle contracten ? ?wurgcontracten?, volgens de dj ? tussen Garrix, MAS en Spinnin? Records op grond van dwaling worden ontbonden. Garrix krijgt de rechten van zijn nummers in handen. Mr. sprak met de twee advocaten van Garrix, Jurriaan Zee en Oktay DŁzgŁn (DŁzgŁn & De Roos Advocaten, Amsterdam).

Wat is jullie eerste indruk van het vonnis?
?Het natuurlijk fantastisch dat de rechtbank deze kwestie zo serieus heeft genomen met een vonnis van 56 bladzijden waarin uitgebreid is gemotiveerd op welke wijze een marktspeler zich zou moeten gedragen jegens een artiest. Ook de uitgebreide verhandeling over het fonogrammendeel is erg gunstig en nuttig voor de industrie. Daarnaast zijn we blij dat zowel van onze concullega?s als de industrie positieve reacties zijn gekomen. Wel moeten we terughoudend in zijn, omdat het een tussenvonnis betreft waartegen tussentijds hoger beroep is opengesteld. Daarbij komt dat er nog een debat moet komen over de geldvorderingen.?

Men noemt dit een baanbrekend vonnis. Terecht?
?We begrijpen waarom men dat zo noemt. Decennialange misstanden in de muziekindustrie zijn nu door de rechter benoemd en geredresseerd. Iets subtieler zou zijn om het vonnis te prijzen voor de duidelijkheid die het geeft. Zo kan het vonnis als leidraad worden gebruikt in dubbele-pet situaties in de muziekindustrie. We hopen dat het voortaan standaard is dat labels, managers, boekingskantoren en andere spelers erop toezien dat de artiest altijd wordt bijgestaan door een onafhankelijke adviseur, zoals een advocaat. Het is nu wel duidelijk dat dat de enige manier is om de verhoudingen zuiver te houden.?

Wat leert dit vonnis verder?
?Het is nu duidelijk geworden dat een platenlabel of exploitant niet automatisch ook aanspraak kan maken op inkomsten uit naburige rechten (SENA) die voor de producent van muziek is bedoeld. De rechter heeft bepaald dat degene die de kosten voor de opname van de muziek draagt, de producent is en dus aanspraak heeft op die inkomsten van SENA. Vrij vertaald houdt dat in dat als een artiest een kant-en-klaar nummer aanlevert bij een ?label? waarvoor hij of zij alle kosten heeft betaald, die artiest zich bij SENA als producent kan laten registreren en die dus ook aanspraak heeft op dat deel van de SENA inkomsten naast zijn of haar eigen artiestendeel.?

Wat adviseren jullie de industrie op basis van dit (tussen)vonnis?
?Het begint ermee dat alle betrokkenen hun overeenkomsten nog eens goed tegen het licht houden en waar nodig aanpassen, door bijvoorbeeld rechten terug te geven als deze door misstanden in de industrie van de artiest naar het label zijn gegaan. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld platenlabels en exploitanten aan ?hun? artiesten een voorstel tot aanpassing zouden doen zonder daartoe door de rechter te worden gedwongen. Dat zou de industrie ook sieren.?

Het bericht Advocaten dj Martin Garrix: einde aan misstanden verscheen eerst op Mr. Online.


?Regeling geheimhoudingsplicht voldoet niet?

De huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht biedt onvoldoende garantie dat een rechtszoekende in vertrouwen met zijn advocaat kan praten. Dat concludeert Nathalie Fanoy in haar proefschrift waarop ze vandaag (22 september) aan de Universiteit van Amsterdam is gepromoveerd.

Vertrouwelijkheid in de relatie tussen advocaat en cliŽnt wordt van wezenlijk belang geacht voor het goed kunnen vervullen van de rol van de advocaat in de rechtsbedeling. In Nederland wordt die vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en, in het verlengde daarvan, het verschoningsrecht. Dat laatste is het recht van de advocaat om tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, de geheimhoudingsplicht ten aanzien van zijn cliŽnt gestand te kunnen doen. In haar proefschrift De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat evalueert Nathalie Fanoy de huidige Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. Daarbij keek zij of uitzonderingen en beperkingen toelaatbaar zijn en zo ja, onder welke voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan het algemeen rechtsbeginsel dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliŽnt beoogt te waarborgen.

Zij concludeert dat de vertrouwensband tussen advocaat en cliŽnt kŠn worden doorbroken maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Elke uitzondering op en beperking van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht moeten voldoen aan principes van rechtszekerheid, legaliteit en noodzakelijkheid. Verder is zo?n beperking alleen toegestaan als ze worden omgeven met speciale waarborgen.

Volgens Fanoy voldoet de huidige regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht niet aan de algemene principes van een ongehinderde en vertrouwelijke rechtsbijstand. In haar proefschrift geeft zij acht aanbevelingen om dit te verbeteren, geÔnspireerd door het Franse en Engelse recht.

Het bericht ?Regeling geheimhoudingsplicht voldoet niet? verscheen eerst op Mr. Online. Recht.nl nieuws  
Juridisch beleidsmedewerker bij de Provincie Flevoland te Lelystad
Circa 90 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bij de Provincie bezig met de realisatie van projecten en het beheren van de droge en natte infrastructuur. Als juridisch beleidsmedewerker adviseer je medewerkers, management en het college van Gedeputeerde Staten op het gebied van...

Advocaat Mededingingsrecht bij Maverick Advocaten te Amsterdam
Maverick Advocaten is het boutique advocatenkantoordat zich exclusief toelegt op het mededingingsrecht, economische regulering en consumentenrecht. Vanwege de aanhoudende groei van de praktijk zoeken wij een advocaat mededingingsrecht met 3 tot ca. 8 jaar werkervaring. Wij bieden een prominente rol ...


 JuroFoon juridisch nieuws alle rechtsgebieden  
Verhuren van je te koop staande eigen woning; twee vliegen in ťťn klap?
Een goede vriend heeft zijn huis te koop staan. Om de maandelijkse kosten te drukken, woon jij daar tijdelijk tegen een kleine vergoeding. Maar is het eigenlijk wel toegestaan om een koopwoning te verhuren? Wat gebeurt er als de hypotheekvertrekker hier achter komt?†

ĎRuzie tussen ex-echtgenoten kost partneralimentatieí
Eerder dit jaar volgde een opvallende uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag. In deze zaak verspeelde een vrouw haar recht op partneralimentatie.†De vrouw maakt het leven van haar ex dusdanig zuur, dat de rechter ingreep. Modder gooien naar je ex, hoe ver kan je gaan?

Hoe is het afgelopen met GeenStijl? Mag je zomaar linken naar illegaal materiaal?
In 2011 plaatste GeenStijl een link naar uitgelekte naaktfoto's van de - toen nog te verschijnen - Playboy-shoot van Bekende Nederlander Britt Dekker. Een langslepende rechtszaak tussen Sanoma, de uitgever en GeenStijl volgde. Eindelijk deed het Europese Gerechtshof dit jaar uitspraak.


Zoek op deze website:
Google

 Nieuwsoverzicht  
Amazone hoeft geen schadevergoeding te betalen aan eigenaar dressuurpaard

?Een amazone uit Hooge-Mierde hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de eigenaar van  dressuurpaard U2. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant zojuist bepaald. Ook de stal in Hooge Mierde waar het paard ruim drie jaar was ondergebracht, hoeft niet te betalen.

De eigenaar van U2, een inwoonster van New York, kocht het paard in 2004. Ze gaf een professionele amazone uit Hoog Mierde de opdracht het paard te trainen van 2006 tot medio 2013. Volgens de eigenaar liep het paard in die t...


Taakstraf voor dodelijk ongeval met graafmachine in Schijndel

?De rechtbank Oost-Brabant heeft een 57-jarige man uit Veghel veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van ťťn jaar. De man veroorzaakte met zijn graafmachine een ongeval waarbij een fietser om het leven kwam.

De man wilde in oktober 2013 met zijn graafmachine een fietser inhalen op de openbare weg in Schijndel. Hij week niet voldoende uit waardoor de fietser in de berm terecht kwam, ten val kwam en met zijn hoofd onder de wielen van de graafmach...


 Nieuwsoverzicht  
Jaarverslag 2014 Adviescommissie Afgesloten Strafzaken
De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) ontving in 2014 negen adviesaanvragen van de procureur-generaal van het parket bij de Hoge Raad. De ACAS bracht in 2014 elf adviezen uit.
 
De Adviescommissie Afgesloten strafzaken adviseert de procureur-generaal over de wenselijkheid en de inhoud van onderzoek naar een mogelijke grond voor herziening van een afgesloten strafzaak. Een afgesloten strafzaak is een zaak waarin iemand definitief is veroordeeld.

PrejudiciŽle vragen over reikwijdte Europese Dienstenrichtlijn
De Hoge Raad heeft vandaag een aantal prejudiciŽle vragen gesteld  aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn.
 
In deze zaak heeft belanghebbende een overeenkomst met een gemeente gesloten om in de grond een glasvezelkabelnetwerk aan te leggen. Op grond van de Telecommunicatiewet heeft hij bij de gemeente melding gemaakt van de benodigde graafwerkzaamheden. Voor het in behandeling nemen van zijn a...


 JuroFoon juridisch nieuws Arbeidsrecht  
Arbeidstijden van kinderen in Nederland
De Internationale Dag tegen Kinderarbeid is ontstaan om meer aandacht te creŽren voor (het bestaan van) kinderarbeid. Maar hoe is het eigenlijk in Nederland geregeld? Vanaf welke leeftijd mogen kinderen in Nederland werken?

Vakantiedagen opnemen: wat je nog niet wist
Het is bijna zomer, vakantietijd. Tijd om je vakantiedagen op te nemen en die leuke reis te boeken! Maar hoe regel je dat met je werkgever? Jurofoon legt het proces van vakantiedagen opnemen uit.

Ziek thuis? Werk niet mee aan je eigen ontslag!
Wanneer jij voor een langere, aaneengesloten periode ziek bent en jouw werkgever aangeeft jouw contract te willen beŽindigen, is het belangrijke rekening te houden met een aantal zaken. Voor je het weet ben je je recht op een uitkering kwijt!


Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden