Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact
Keel,- neus- en ooraandoeningen
Nationale Oortest
Met deze hoortest kunt u controleren of uw gehoor voldoende is.
Bovendien staat er op deze website informatie over het gehoor.
Deze test is ontwikkeld door het Audiologisch Centrum van het VU medisch centrum in samenwerking met de Nationale Hoorstichting.

Kno.nl
Dit is de officiële website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.
U vindt hier o.a. de rubrieken "Wat doet de kno-arts" waarin algemene informatie wordt gegeven over het werkterrein van de kno-arts. Onder "Voorlichting" vindt u informatie over KNO-operaties en KNO-ziektebeelden.

Trommelvliesbuisjes plaatsen
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De tekst is bedoeld als ondersteuning van het consult door de arts (KNO-, maar ook huisarts) en dient niet als vervanging van een consult. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de tekst wordt beschreven.
Snurken en het slaap-apneusyndroom
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oorzaken en behandeling van snurken en het slaap-apneusyndroom.

Audiologische centra
In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of spraak-/taalpatholoog. Zij houden zich bezig met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen zowel bij volwassenen als bij kinderen. Daarnaast verrichten zij multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.
Op deze website vindt, naast een heleboel andere infomatie, een lijst van de audiologische centra (AC) in Nederland en hun dependances.
(bron: Federatie van Nederlandse Audiologische Centra)

KNO-artsen.nl
KNO-artsen.nl - Startpunt voor de KNO (keel, neus, oor). Alles wat u wilt weten over de KNO (keel-neus-oor) en het KNO-gebied. Van Anatomie tot Ziekte.

Otosclerose
De website ‘Otosclerose - Behandeling en Onderzoek’ heeft als doel bekendheid te geven aan een reeks activiteiten die ontwikkeld worden om de operatieve behandeling van otosclerose te verbeteren.

Vereniging voor Ménière-Patiënten

FOSS
De Foss is een landelijke ouderorganisatie, een bundeling van oudergroepen, al of niet verbonden aan scholen voor slechthorende kinderen en/of kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. Er zijn ongeveer 35 van deze scholen voor Speciaal Onderwijs.

Nederlandse vereniging voor slechthorenden
De vereniging voor mensen die slecht horen, lijden aan hyperacusis (overgevoelig voor geluid), Ménière of tinnitus (oorsuizen), of een cochleaire implant hebben.

Gesponsorde links Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied  
Groot onderzoek naar tinnitus UMCG

(KO) Het UMCG in Groningen gaat groot onderzoek doen naar tinnitus. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in Europees verband, samen met zeven andere instellingen. Verschillende media, zoals NPS.nl, RTV Noord en Margriet.nl, berichten hierover, zie onderstaande links.

The post Groot onderzoek naar tinnitus UMCG appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Werelddovendag: 23 september 2017

(KO) Vandaag is het Werelddovendag, een themadag georganiseerd door Dovenschap (de Nederlandse organisatie voor doven), in samenwerking met een aantal aangesloten organisaties. Op Werelddovendag vinden activiteiten plaats op drie locaties: Groningen, Amsterdam en Rotterdam. Het thema van de dag is: erkenning van Nederlandse Gebarentaal. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Stichting Hoormij via onderstaande link.

The post Werelddovendag: 23 september 2017 appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Make Sense-campagne hoofd-halskanker: 18-22 september

(VB) In de week van 18 september wordt middels diverse mediaberichten en uitzendingen aandacht gevraagd voor hoofd-halskanker in het kader van de jaarlijkse Make Sense campagne, georganiseerd door European Head and Neck Society. Professor René Leemans (VUmc) is een van de voorzitters van deze vereniging. Via onderstaande links is toegang te verkrijgen tot de verschillende uitzendingen en mediaberichten waarin, naast enkele patiënten, ook KNO-arts-hoofdhalschirurg Simone Eerenstein een aantal maal aan het woord komt.

The post Make Sense-campagne hoofd-halskanker: 18-22 september appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Balance Awareness Week 18-24 september

(KH) Van 18-24 september is het weer internationale Balance Awareness Week. Deze week wordt extra aandacht gegeven aan evenwichtsproblemen, zoals die voor kunnen komen bij mensen die de ziekte van Ménière of een brughoektumor hebben.

The post Balance Awareness Week 18-24 september appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden