Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact 
Autisme
Autisme-NVA
Voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft. Informatie, artikelen, te bestellen boeken/artikelen/video's, contactmogelijkheden.Convenant Autisme
Op deze website leest u over de weg naar geïntegreerde zorg voor alle mensen met autisme in Nederland.

Landelijk Netwerk Autisme
Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor autistische leerlingen.

Autisme Info Centrum?
Informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme.

Een Vreemde Wereld
Website voor en over autisten met een verstandelijke beperking.Gesponsorde links

 Autisme.nl nieuws  

Vanaf augustus 2018 is het in het reguliere onderwijs mogelijk om af te wijken van de onderwijstijd. Ook wil minister Slob van Onderwijs het mogelijk maken dat leerlingen tijdelijk onderwijs volgen op een particuliere school.  

   afb Afwijken lestijden jul18
   

Dit staat in een recente brief over passend onderwijs van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) aan de Tweede Kamer. ?Vanaf 1 augustus 2018 krijgen ook reguliere scholen de wettelijke mogelijkheid om af te wijken van onderwijstijd. Dan kunnen ook kinderen die om fysieke of psychische redenen tijdelijk maar een paar uur naar school kunnen, onderwijs krijgen?, aldus Slob in de Kamerbrief. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over passend onderwijs zei Slob afgelopen maandag over deze maatregel: ?Hier zullen veel mensen heel blij mee zijn. Ik hoop dat het een oplossing is voor thuiszitters.? In het (voortgezet) speciaal onderwijs is het nu al mogelijk om af te wijken van de onderwijstijd.

In dezelfde Kamerbrief kondigt de minister ook aan dat hij het wettelijk mogelijk wil maken dat leerlingen maximaal één jaar onderwijs volgen op een particuliere school als er nergens anders een passende plek is. ?Deze maatregel geeft samenwerkingsverbanden de tijd om te komen tot een aanbod voor deze leerlingen in het bekostigde onderwijs.? Slob zal zijn wetsvoorstel nog dit najaar voor advies voorleggen aan de Onderwijsraad.

Door onze redacteur Julie Wevers


Om de wachtlijsten in de ggz tegen te gaan zullen er extra psychologen worden opgeleid. Ook krijgen ervaringsdeskundigen een grotere rol.

Dit staat in het akkoord dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gisteren heeft bereikt met de geestelijke gezondheidszorg (ggz). 

VWS stelt 150 extra opleidingsplekken beschikbaar voor basispsychologen, bovenop de al eerder toegezegde 610 plekken. Daarnaast zullen psychologen die al werkzaam zijn in de ggz de kans krijgen om extra bij- en nascholing te volgen.
 

Ervaringsdeskundigen

De rol van ervaringsdeskundigen in de ggz wordt groter. In 2019 start een experiment dat het makkelijker moet maken om ervaringsdeskundigen voor hun inzet te betalen; in 2020 moet dit structureel zijn geregeld. ?Voor veel mensen kan een gesprek met iemand die het een en ander heeft meegemaakt, dezelfde taal spreekt, het belangrijkste zetje zijn naar de juiste hulp?, aldus staatsecretaris Blokhuis (VWS, ChristenUnie) die het akkoord met de ggz sloot. ?Of het helpt om gewoon even samen uit te blazen, waardoor een situatie niet verergert.?
 

Besparingen

Ook zijn in het akkoord afspraken gemaakt om de kosten van de ggz in de hand te houden. In 2019 mogen deze kosten maximaal 1,3 procent stijgen en in 2022 nog maar 0,7 procent. Uiteindelijk moet dit een jaarlijkse besparing opleveren van 200 miljoen euro.

Eerder werd afgesproken dat op 1 juli dit jaar de wachtlijsten in de ggz fors zouden zijn teruggebracht. Dit is niet gelukt. Nog deze zomer komen branche-organisaties in de ggz met een actieplan om de wachttijden alsnog fors terug te dringen.


Van onze redactie.

Dit artikel is gepubliceerd op 5 juli 2018Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden