Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact 
Autisme
Autisme-NVA
Voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft. Informatie, artikelen, te bestellen boeken/artikelen/video's, contactmogelijkheden.Convenant Autisme
Op deze website leest u over de weg naar geďntegreerde zorg voor alle mensen met autisme in Nederland.

Landelijk Netwerk Autisme
Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor autistische leerlingen.

Autisme Info Centrum?
Informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme.

Een Vreemde Wereld
Website voor en over autisten met een verstandelijke beperking. Leven met autisme  
Peter Vermeulen (NL) ? In de steek gelaten
Het is alweer 3 jaar geleden dat mijn zoon eigenlijk aan het tweede jaar van de middelbare school zou zijn begonnen. Met zijn angst, autisme en onzekerheid bleek regulier onderwijs te complex. Aan aandacht destijds geen gebrek; gevraagd en ongevraagd … Continue reading

Madelon ? Kennis en continuďteit
kennis en continuďteit zijn erg belangrijk wanneer je iemand met autisme behandeld en vooral deze dingen ontbreekt het in de GGZ. Mijn ervaringen met de GGZ zijn niet altijd goed geweest en dit komt grotendeels door het schreeuwende tekort aan … Continue reading

Anoniem ? Het dieptepunt
Vorig jaar hadden we toch echt een enorm dieptepunt. Mijn oudste zoon, was over gestapt van de jeugd GGZ naar de volwassenen GGZ. En helaas na alles wat we al hadden meegemaakt, ging het daar weer helemaal fout. We hadden … Continue reading

LMA magazine ? september 2015
Welkom bij de september editie van het LMA magazine! Deze maand: – een mooi interview met Anton Horeweg; – Uitleg over het autismepaspoort; – schrijft Peter over vroegdiagnostiek; – een Boekrecensie over “Meer dan een etiket” van Trenke Riksten – … Continue reading

Gesponsorde links

 Autisme.nl nieuws  

De Weense kinderarts Hans Asperger hielp mee aan het ?euthanasie-programma? voor zieke en gehandicapte kinderen van het nazi-regime. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd Oostenrijks onderzoek.

Hans Asperger art mei18De Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger (1906-1980), pionier op het gebied van autisme, staat bekend om zijn humane en optimistische kijk op kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zo zou hij tijdens het nazi-regime de toestand van deze kinderen regelmatig mooier hebben afgeschilderd dan in werkelijkheid het geval was om ze te redden van het ?euthanasie?-programma. Het is onduidelijk in hoeverre dit beeld op waarheid berust.
Zeker is wel dat Asperger tijdens de Tweede Wereldoorlog tientallen zieke en gehandicapte kinderen in levensgevaar heeft gebracht. Dit blijkt uit een recente studie van medisch historicus Herwig Czech van de Medische Universiteit van Wenen. Tijdens de oorlog verwees Asperger kinderen die in zijn ogen ?onleerbaar? waren naar de beruchte Oostenrijkse kliniek Am Spiegelgrund, bestemd voor kinderen die in de ogen van het regime ?geen nut? hadden voor de maatschappij.

Volgens Czech, wiens onderzoek onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Moleculair Autism, had Asperger als hooggeplaatst kinderarts kunnen weten dat dit voor hen de dood zou kunnen betekenen.
De bevindingen van Czech, die acht jaar onderzoek deed naar Aspergers functioneren tijdens de Tweede Wereldoorlog, zorgen op dit moment voor veel ophef in de internationale autisme-gemeenschap.

 

?Goede autist? 

Tussen 1940 en 1945 stierven er in de Oostenrijkse kliniek Am Spiegelgrund ongeveer achthonderd zieke en gehandicapte kinderen, van wie velen werden omgebracht in het ?euthanasie-programma? van de instelling - onder andere door middel van vergassing en het kunstmatig opwekken van longontsteking. In de kliniek werden ook wetenschappelijke experimenten uitgevoerd met kinderen. 

De diagnose syndroom van Asperger werd vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw gegeven aan mensen die, behalve over autisme-kenmerken, ook beschikten over een normale tot hoge intelligentie. De in 2013 gepubliceerde meest recente versie van het veelgebruikte psychiatrisch handboek DSM kent echter nog maar één autisme-diagnose: de ?autismespectrumstoornis?. 

?Blijkbaar is Asperger toch niet de God waarvoor sommigen hem tot nu toe hielden?, zegt Shell-ingenieur Diederik weve (60), een belangrijk voorvechter in Nederland voor de acceptatie en emancipatie van mensen met autisme. Weve nam jaren geleden al welbewust afscheid van de diagnose syndroom van Asperger die hij zelf op 51-jarige leeftijd kreeg. Sindsdien noemt hij zichzelf - afhankelijk van de situatie - ?autist?, ?autistische volwassene? of ?volwassene met autisme?. Weve: ?De term Asperger wordt naar mijn mening te veel gebruikt om een tweedeling in stand te houden onder mensen met autisme?, zegt hij. ?Waarbij men dan Asperger vindt staan voor de slimme en dus goede autist.? 

Weve vindt het onderzoek van Czech zinvol. ?We weten nu hoe het tijdens de oorlog precies is gegaan met Hans Asperger.? Maar hij hoopt óók dat ?de man en zijn werk? in de toekomst zullen worden gescheiden.  Weve: ?Asperger heeft heel veel betekend voor ons huidige begrip van autisme, heel belangrijk is bijvoorbeeld zijn inzicht dat autisme óók kan voorkomen bij mensen met een normale tot hoge intelligentie en niet alleen bij mensen met een verstandelijke beperking.?
 

Uta Frith 

Asperger beschreef in 1938 als eerste kinderen met autistische eigenschappen, nog voordat de andere bekende autisme-pionier Leo Kanner dat in 1943 in de Verenigde Staten deed. De groep kinderen die Asperger jarenlang bestudeerde beschikte over een normale tot hoge intelligentie en de kinderarts roemde regelmatig hun bijzondere talenten. Hij noemde ?a dash of autism? (?een vleugje autisme?) onmisbaar voor succes op het gebied van kunst en wetenschap.  

Opmerkelijk genoeg werd het syndroom van Asperger pas in 1992 opgenomen in de International Classification of Diseases (ICD) van de World Health Organisation (WHO) - twee jaar later volgde de DSM. Dat het zo lang duurde had alles te maken met de Duitse taal waarin Asperger in 1944 zijn proefschrift publiceerde, die werd door de internationale wetenschappelijke gemeenschap nauwelijks beheerst.  

Dat Aspergers gedachtengoed uiteindelijk toch tot deze gemeenschap doordrong, is vooral te danken aan de vooraanstaande Britse autisme-expert Lorna Wing. Zij gaf de inmiddels bekende Britse autisme-expert van Duitse afkomst Uta Frith de opdracht om Aspergers proefschrift te vertalen. Zo verscheen in 1991 Friths standaardwerk Autism and Asperger Syndrome. 

In een reactie in de Britse krant The Guardian schreef Frith onlangs dat zij erg is geraakt door het nieuws over Aspergers rol in de Tweede Wereldoorlog. Volgens haar is het nu ?aan de autisme-gemeenschap? om te beslissen over het al dan niet voortbestaan van de naam Asperger syndroom. 
 

Door onze redacteur Julie Wevers


Autisme kan óók een kwetsbaarheid zijn die pas tot uiting komt als iemand wordt overvraagd door een ziekmakende omgeving. Dat zei kinder- en jeugdpsychiater Wouter Staal op 4 mei tijdens zijn oratie aan de Universiteit Leiden.

  Wouter Staal
  Wouter Staal

Anno 2018 zijn de volgende eigenschappen vrijwel onmisbaar om te slagen in de maatschappij: het vermogen om goed te communiceren en om samen te kunnen werken. Kijk je naar mensen met autisme, dan zie je dat hun kenmerken bijna een spiegelbeeld zijn van de succeseigenschappen van nu, aldus kinder- en jeugdpsychiater Wouter Staal tijdens zijn oratie op 4 mei aan de Universiteit Leiden. ?Mensen met autisme hebben immers juist tekortkomingen op sociaal en communicatief gebied. Het is ieders morele plicht om ervoor te zorgen dat ook mensen met autisme mee kunnen doen in de maatschappij.?

Staal is in Leiden bijzonder hoogleraar Autisme-spectrumstoornissen. Daarnaast is hij onder andere hoogleraar klinische kinderpsychiatrie in het Nijmeegse Radboudumc en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).


Beschermende factoren

Volgens Staal zijn er inmiddels goede psycho-therapeutische behandelingen voor mensen met autisme, zoals Pivotal Response Treatment(PRT) en 
Applied Behavior Analysis(ABA) - die zijn alleen nog niet helemaal ?af?. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog welke behandeling bij wie past en wat hierbij de invloed is van leeftijd en geslacht. Staal: ?Om hier achter te komen, is samenwerking tussen de verschillende Nederlandse behandelcentra onontbeerlijk. Daar hoop ik mij als hoogleraar in Leiden sterk voor te maken.?

Staal pleitte in zijn oratie ook voor verbetering van de manier waarop deskundigen autisme vaststellen. Nog te vaak gebeurt het volgens hem dat iemand ten onrechte de diagnose autisme krijgt. Dat iemand aan de criteria voldoet is niet genoeg, zo zei hij. Iemand moet daar vervolgens óók last van ondervinden. ?Psychologen en psychiaters zijn nu nog vooral opgeleid om afwijkingen te detecteren. Maar bij een goede diagnose hoort ook aandacht te zijn voor beschermende factoren in iemands leven en voor de oorzaken van zijn klachten.?

Ook de omgeving kan zo'n oorzaak zijn, benadrukte Staal. ?Tot voor kort dachten we dat autisme voor een zeer groot deel erfelijk is bepaald. Uit recent onderzoek blijkt echter dat omgevingsfactoren een grotere rol spelen dan gedacht?  Welke factoren dat zijn is volgens Staal nog vrijwel onontgonnen terrein. ?Een paar dingen zijn echter wel al bekend, zoals de leeftijd van de vader en vitamine D-tekort bij de moeder tijdens de zwangerschap.?

Flexwerken

Volgens Staal moet er ook meer aandacht komen voor ziekmakende omgevingsfactoren in de moderne maatschappij, zoals het inmiddels breed ingevoerde flexwerken. ?Dat zal ik mensen met autisme zeker niet aanraden, niemand eigenlijk.?

Ter vergelijking gaf Staal het voorbeeld van de luchtwegaandoening astma. ?Iemand in een stedelijke omgeving met veel brommers kan daar last van krijgen. Verhuist hij of zij echter naar Zwitserland, dan kunnen de ademhalingsklachten afnemen of zelfs verdwijnen. De grote vraag is: heeft die persoon dan nog astma, of is er eerder sprake van een kwetsbaarheid??

Autisme kan óók een kwetsbaarheid zijn, aldus Staal. ?Er bestaat duidelijk een grijs gebied waarin omgevingsfactoren heel bepalend kunnen zijn. Iemand die een rustige werkplek heeft aan de rand van het bos, hoeft veel minder een beroep te doen om zijn vermogen om informatie te filteren. Breng je diezelfde persoon naar een andere plek, dan kan dat desastreuze gevolgen hebben.?

Door onze redacteur Julie WeversMelden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden