Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact 
Autisme
Autisme-NVA
Voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft. Informatie, artikelen, te bestellen boeken/artikelen/video's, contactmogelijkheden.Convenant Autisme
Op deze website leest u over de weg naar geÔntegreerde zorg voor alle mensen met autisme in Nederland.

Landelijk Netwerk Autisme
Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor autistische leerlingen.

Autisme Info Centrum?
Informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme.

Een Vreemde Wereld
Website voor en over autisten met een verstandelijke beperking. Leven met autisme  
Peter Vermeulen (NL) ? In de steek gelaten
Het is alweer 3 jaar geleden dat mijn zoon eigenlijk aan het tweede jaar van de middelbare school zou zijn begonnen. Met zijn angst, autisme en onzekerheid bleek regulier onderwijs te complex. Aan aandacht destijds geen gebrek; gevraagd en ongevraagd … Continue reading

Madelon ? Kennis en continuÔteit
kennis en continuÔteit zijn erg belangrijk wanneer je iemand met autisme behandeld en vooral deze dingen ontbreekt het in de GGZ. Mijn ervaringen met de GGZ zijn niet altijd goed geweest en dit komt grotendeels door het schreeuwende tekort aan … Continue reading

Anoniem ? Het dieptepunt
Vorig jaar hadden we toch echt een enorm dieptepunt. Mijn oudste zoon, was over gestapt van de jeugd GGZ naar de volwassenen GGZ. En helaas na alles wat we al hadden meegemaakt, ging het daar weer helemaal fout. We hadden … Continue reading

LMA magazine ? september 2015
Welkom bij de september editie van het LMA magazine! Deze maand: – een mooi interview met Anton Horeweg; – Uitleg over het autismepaspoort; – schrijft Peter over vroegdiagnostiek; – een Boekrecensie over “Meer dan een etiket” van Trenke Riksten – … Continue reading

Gesponsorde links

 Autisme.nl nieuws  

De korting op de Wajonguitkering moet van de baan. Dat vinden de SP, GroenLinks en de PvdA die op 20 september 2017 een motie indienden in de Tweede Kamer.

?Als het kabinet extra geld kan regelen voor zorg en onderwijs, waarom dan niet voor arbeidsgehandicapten?, aldus Jasper van Dijk (SP) tijdens het debat over de Participatiewet gisteren in de Tweede Kamer.†De verontwaardiging in de Kamer over de korting van vijf procent op de uitkering voor ?Wajongers met arbeidsvermogen? bleek groot. Dat komt vooral doordat het economisch gezien veel beter gaat met Nederland dan toen de beslissing over de korting werd genomen, in 2013. Bovendien zijn er in de tussentijd minder garantiebanen gecreŽerd dan beloofd, vooral door de overheid zelf.

De omvang van de korting per 1 januari 2018 kan per individu verschillen, maar komt neer op ongeveer zeventig euro per maand. In plaats van 75 procent van het minimumloon krijgen Wajongers die kunnen werken voortaan 70 procent.†?De korting voor Wajongers blijft ijskoud overeind terwijl er voor hen onvoldoende banen zijn gecreŽerd?, aldus Jasper van Dijk. Volgens Gijs van Dijk (PvdA) moet nu ?alles op alles?† worden gezet om de korting ongedaan te maken.


Tweede KamerPetitie

Volgens demissionair staatsecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was het ?economische gesternte? inderdaad 'heel anders' toen de afspraak over de korting werd gemaakt. Klijnsma: 'Nu gaat het beter, dus je zou er nog eens naar kunnen kijken.? Meer kon de staatssecretaris er niet over zeggen aangezien er een nieuw kabinet voor de deur staat. ?Het was logischer geweest als er inmiddels al naar was gekeken?, zei Linda Voortman (GroenLinks) die aankondigde dat haar partij er op terug zal komen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken.

Rayeed Nasibdar uit Almere is een petitie tegen de Wajongkorting gestart die eind november 2017 zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is tot nu toe door bijna drieduizend mensen ondertekend.

Klijnsma wil overheidswerkgevers nog ťťn jaar extra de tijd geven om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen voordat zij geldboetes gaat uitdelen. Dit najaar komt er een actieplan, zo kondigde zij aan.†Tijdens het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de marktsector tot 2025 in totaal 100.000 garantiebanen zal creŽren en de overheid 25.000. De mogelijkheid van een quotum werd door Klijnsma achter de hand gehouden als stok achter de deur.


'Geen gezicht'

Opmerkelijk is dat werkgevers uit de markt inmiddels voor op schema lopen, terwijl overheidswerkgevers fors achterblijven. Volgens Klijnsma blijft het aantal garantiebanen onder andere achter in het onderwijs en bij de Belastingdienst. Jasper van dijk pleitte tijdens het debat gisteren voor een 'onmiddellijke ingang' van het quotum. ?Het is gewoon geen gezicht dat marktwerkgevers het aantal banen ruim halen, terwijl de overheid in gebreke blijft.? Ook Voortman wil dat Klijnsma 'doorbijt'. Voortman:†?Wťťr een jaar monitoren, terwijl Wajongers nu wťl al worden gekort terwijl de banen er nog niet zijn.?

Zorgen bestaan er bij de SP, de PvdA, D?66 en GroenLinks over het nog altijd geringe aantal beschutte banen dat gemeenten creŽren. Uit onderzoek van de Inspectie SZW uit najaar 2016 blijkt dat 27 procent van alle gemeenten helemaal geen beschut werk aanbiedt. Ook de begeleiding naar werk van kwetsbare jongeren - voornamelijk jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkscholen - laat volgens de Kamer in veel gemeenten nog te wensen over.


Zorgen wethouders

Volgens een manifest, ondertekend door 267 wethouders, ontbreekt het veel gemeenten hiervoor op dit moment aan geld doordat er in de praktijk veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn dan vooraf werd verwacht. Dit heeft onder andere te maken met het toegenomen aantal statushouders dat werk zoekt en met de groei van het aantal bijstandsgerechtigden tijdens de economische crisis.

In het manifest, dat voorjaar 2017 naar de Tweede Kamer en de formateur werd gestuurd, wordt het toekomstige kabinet opgeroepen om de structurele bezuiniging van 1,8 miljard op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen met ruim 400 miljoen per jaar te verzachten.†?Dit manifest moet heel serieus worden genomen', aldus Jasper van Dijk die gisteren een motie indiende voor de oprichting van een ?nationaal plan? voor de begeleiding van de meest kwetsbare burgers op de arbeidsmarkt. ?De zorgen van deze wethouders zijn terecht.?

Door onze redacteur Julie Wevers


Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) roepen de toekomstige regering Rutte III op om te investeren in jeugdhulp. Dat kan, het gaat immers goed met Nederland. ?We zien na moeilijke jaren weer een bloeiende economie en een gezonde schatkist?, aldus koning Willem-Alexander vandaag tijdens de Troonrede.†

Koffertje Derde DinsdagBalans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme vinden het dan ook onacceptabel dat het geld voor jeugdhulp nu al op is in de helft van alle gemeenten. In driekwart van de gemeenten stuiten kinderen op dit moment op wachtlijsten voor jeugdzorg. Dit betekent dat deze gemeenten niet voldoen aan de zorgplicht die zij sinds de decentralisatie van 2015 op dit terrein hebben. Eťn van de belangrijkste oorzaken vormen de bezuinigingen op jeugdzorg die de centrale overheid de afgelopen jaren heeft doorgevoerd.

Om desondanks zoveel mogelijk kinderen hulp te kunnen bieden, haalt een aantal gemeenten nu onder andere geld weg bij de domeinen participatie en maatschappelijke ondersteuning. Dit is volgens de NVA en Balans onverantwoord aangezien de problemen hiermee worden verplaatst naar andere kwetsbare burgers.

De jeugd is de toekomst. Niet voor niets presenteerde demissionair minister van FinanciŽn Jeroen Dijsselbloem de Miljoenennota vandaag samen met een jonge Rotterdammer. ?Als je bezig bent met de inkomsten en uitgaven van het land, moet je oog hebben voor de kinderen van nu en hoe hun latere leven eruit ziet.?† Wijze woorden, die bij uitstek van toepassing zijn op de jeugdzorg.Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden